El risc químic

A tots els centres de treball trobem substàncies químiques en productes d’ús habitual (productes de neteja, de fumigació, etc.) o en forma de fums o residus, per exemple, i, fins i tot, com a components del mateix edifici, com les instal·lacions amb amiant. Per això, l’exposició laboral a agents químics perillosos per a la salut és més freqüent del que podria semblar, i no es limita a uns sectors concrets.

Targeta 1 Risc Quimic

Com puc saber si treballo en contacte amb un producte químic perillós?

Mira l’etiqueta de cada producte. Segons la normativa, els agents químics perillosos han d’estar etiquetats amb les següents dades:             

 • Identificació del producte o substància.
 • Quantitat que conté l’envàs.
 • Dades del proveïdor de l’agent químic (nom de l’empresa, contacte, etc.).
 • Pictogrames o imatges que indiquin el perill que suposa, acompanyats de:
  • Paraules d’advertència (perill o atenció).
  • Indicacions de perills o frases H, com per exemple: “tòxic en cas d’inhalació”, “provoca cremades greus”, etc.
  • Recomanacions de prudència o frases P, com ara: “utilitzar guants” o “en cas de contacte amb els ulls, esbandir amb aigua durant diversos minuts”.
Targeta 2 Risc Quimic

Quins riscos suposen per a la meva salut?

Les principals parts del cos que es veuen afectades negativament pels agents químics són els ulls, l’aparell respiratori i la pell.

La gravetat dels efectes dependrà de factors com la naturalesa pròpia de cada substància química, la seva concentració, el temps d’exposició i la combinació dels perills en cas d’estar exposat a diversos productes o de barrejar diferents substàncies.

Ja sigui per via respiratòria, dèrmica, digestiva o parental (contacte directe amb el flux sanguini, per exemple a través d’una ferida o llaga), poden produir danys greus a la salut, en alguns casos irreversibles, com per exemple:

 • Cefalea, vertigen, nàusees o vòmits, somnolència, convulsions, coma, etc.
 • Intoxicació o asfíxia.
 • Cremades, al·lèrgies o irritacions a les vies respiratòries, als ulls o a la pell.
 • Danys patològics en òrgans (fetge, ronyó…).
 • Càncer, canvis genètics (agents mutàgens).
 • Alteracions endocrines o en la reproducció i el fetus.

Recorda: aquests danys a la salut s’han de declarar com a accident de treball o malaltia professional.

Targeta 3 Risc Quimic

Com ha de protegir l’empresa la meva salut?

 • Eliminant els productes perillosos, sempre que sigui possible, o substituint-los per altres de menys perillosos.
 • Amb mesures tècniques que minimitzin el risc (envasos segurs, sistemes de ventilació i extracció dels contaminants, emmagatzematge d’aquests productes en llocs separats, etiquetatge dels envasos…).
 • Definint procediments de treball segurs (reduir les quantitats de l’agent químic, limitar l’exposició al menor nombre de persones treballadores possible, delimitar les zones de risc…).
 • Facilitant la higiene personal (llocs per guardar de manera separada la roba de treball i la roba de carrer, temps necessari per a la neteja personal, etc.).
 • Lliurant equips de protecció individual adequats (guants, ulleres, mascaretes, roba de protecció…).
 • Informant-te i formant-te respecte dels riscos de cada producte, les mesures preventives i els procediments de treball que cal aplicar.
 • Oferint-te reconeixements mèdics específics per al risc químic.
 • Evitant l’exposició a agents perillosos de les dones embarassades o en període de lactància natural.
Targeta 4 Risc Quimic
Infografia El Risc Quimic
Infografia El Riesgo Quimico

Feu clic per veure la infografia “El risc químic” en català o la infografia “El riesgo químico” en castellà.

Per a més informació, consulta la píndola informativa El reconeixement de l’accident de treball o malaltia professional i el full informatiu Accidents i danys a la salut. No et quedis mai amb el dubte, contacta amb els teus delegats i delegades de CCOO o consulta’ns.


Amb el suport de:

Logo Departament Empresa Treball A La Feina Cap Risc 2022