El reconeixement de l’accident de treball o malaltia professional

Píndola informativa sobre salut laboral. Abril del 2022

 “Això no és per la teva feina, deu ser l’edat…, és degeneratiu…, segur que és perquè fas esport...”

Si aquestes paraules et resulten familiars, presta atenció a aquesta nova Píndola Informativa.

Els danys a la salut que patim a conseqüència del treball es produeixen per una falta de prevenció eficaç davant dels riscos laborals. La normativa preventiva obliga les empreses a investigar per què s’ha produït cada accident de treball i malaltia professional, amb l’objectiu de modificar o millorar les mesures preventives. Si això no es fa, és molt probable que es tornin a produir.

El Reconeixement De Laccident De Treball O Malaltia Professional 1
El Reconeixement De Laccident De Treball O Malaltia Professional 2
El Reconeixement De Laccident De Treball O Malaltia Professional 3
El Reconeixement De Laccident De Treball O Malaltia Professional 4
El Reconeixement De Laccident De Treball O Malaltia Professional 5
El Reconeixement De Laccident De Treball O Malaltia Professional 6
El Reconeixement De Laccident De Treball O Malaltia Professional 7

Com actuar quan la mútua o l’empresa no reconeixen un accident de treball o malaltia professional?

Un accident de treball (AT) o malaltia professional (MP) pot requerir la baixa mèdica o no, però en tot cas suposen una lesió o patologia que necessitarà assistència sanitària en algun moment, la qual ha de ser prestada per la mútua de l’empresa.

  1. Acudir a la mútua amb el comunicat assistencial que l’empresa està obligada a facilitar-te. Sense ell la mútua no reconeixerà, en cap cas, l’origen laboral del nostre problema de salut, ni et donarà la baixa mèdica.
  2. Si et deriven al teu metge o metgessa de capçalera:
  3. Sol·licita còpia de l’informe que la mútua ha de fer quan ens deriva al sistema públic de salut motivant la seva decisió. Ha d’estar signat pel facultatiu, incloent-hi el seu número de col·legiat o col·legiada.
  4. Sol·licita el full intern de reclamacions[1] amb l’objectiu de deixar constància de la teva assistència a la mútua dins de la jornada laboral i que no ha reconegut l’AT o MP, o no t’ha donat la baixa mèdica. També pots reclamar mitjançant l’Oficina virtual de reclamacions a mútues de la Seguretat Social.
  5. Ves al teu metge o metgessa de capçalera perquè valori el teu estat de salut i t’estengui la baixa mèdica, si és necessari, per incapacitat temporal per contingència comuna. Sol·licita-li que et derivi a la Unitat de Salut Laboral (USL) per obtenir un informe sobre si el teu problema de salut està relacionat amb el treball o no.
  6. Sol·licita el reconeixement de l’AT o MP (canvi de contingència) davant de l’Institut Nacional de Seguretat Social (INSS), adjuntant el comunicat assistencial en cas que l’empresa te l’entregui, còpia del full de reclamacions i l’informe de la USL.
  7. Si la resolució de l’INSS determina el canvi de contingència, sol·licita a la teva empresa la revisió de les teves condicions de treball i la notificació de l’AT que ha de fer a l’autoritat laboral. En cas de MP, demana a la mútua la comunicació que ha de realitzar a Seguretat Social.

Per què és important el reconeixement de l’AT i MP?

  • Perquè és necessari per investigar-ne les causes i evitar que et torni a passar, i permet la intervenció sindical en la revisió i la millora de les mesures preventives col·lectives.
  • Perquè permet obtenir tractament i medicació gratuïts i accedir a millors prestacions econòmiques, inclòs un possible recàrrec de prestació (increment del 30 % al 50 % a càrrec de l’empresa).

ATENCIÓ!

Segons les dades de la Generalitat sobre la qualitat de la gestió de la prevenció, poc més del 25% de les empreses investiga les causes dels danys a la salut.

Per saber més sobre el procediment a seguir, contacta amb els teus delegats i delegades de CCOO o consulta’ns!

El Reconeixement De Laccident De Treball O Malaltia Professional
Pildora El Reconocimiento Del Accidente De Trabajo O Enfermedad Profesional

Fes clic per descarregar en PDF la píndola informativa El reconeixement de l’accident de treball o malaltia professional o la píndola informativa en castellà El reconocimiento del accidente de trabajo o enfermedad profesional

Amb el suport de:

Logotip del Departament d'Empresa i Treball. A la feina cap risc