Malalties professionals: els danys a la salut més invisibles

Què són les malalties professionals?

Són malalties contretes a conseqüència de la feina per compte d’altri i que estan incloses en el quadre de malalties professionals (RD 1299/2006).

Perquè es declarin s’han de donar aquestes condicions:

  1. Que la malaltia consti en el quadre.
  2. Que hi hagi hagut exposició a un dels agents causants previstos en el quadre.
  3. Que la persona que la pateix realitzi la seva activitat en una de les ocupacions assenyalades en el quadre.

Les patologies que no es poden considerar com a malaltia professional perquè no estan recollides en aquest reial decret, però que són produïdes per causa exclusiva del treball s’han de declarar com a accident de treball.

Infografia Malalties Professionals Targeta1
Infografia Malalties Professionals Targeta2

Què permet el fet de reconèixer-les?

  • Investigar-ne les causes i evitar que tornin a passar.
  • Permetre la intervenció sindical en la revisió i la millora de les mesures preventives col·lectives.
  • Obtenir tractament i medicació gratuïts.
  • Accedir a millors prestacions econòmiques, inclòs un augment de totes les prestacions de la Seguretat Social derivades de l’accident de treball a càrrec de l’empresa (recàrrec de prestacions).

Existeix un gran subregistre d’aquestes malalties: se’n notifiquen moltes menys de les que existeixen en realitat.
Des del 2008, el nombre de malalties professionals declarades a Catalunya ha disminuït un 47,28 %. Per exemple, les comunicacions de les causades per agents cancerígens són pràcticament inexistents.

Infografia Malalties Professionals Targeta3

És molt habitual que les mútues no declarin inicialment les malalties professionals.

Què cal fer perquè es reconegui que pateixes una malaltia professional?

  • El facultatiu de capçalera o del servei de prevenció de l’empresa pot fer la comunicació de sospita perquè s’iniciï el reconeixement. Comenta-ho amb el teu metge o metgessa.
  • Si malgrat tot no aconsegueixes la declaració de la malaltia professional, informa’t del procés de canvi de contingència.

Per a més informació, consulta el nostre díptic sobre malalties professionals.

Infografia Malalties Professionals Targeta4

No et quedis mai amb el dubte, contacta amb els teus delegats i delegades de CCOO o consulta’ns.

Infografia Malalties Professionals Danys Salut Mes Invisibles
Infografia Enfermedades Profesionales Danos Salud Mas Invisibles

Feu clic per descarregar en PDF la infografia “Malalties professionals: els danys a la salut més invisibles” en català o “Enfermedades profesionales: los daños a la salud más invisibles” en castellà

Amb el suport de:

Logotip del Departament d'Empresa i Treball. A la feina cap risc