Vigilància de la salut, què hem de saber?

L’objectiu de la vigilància de la salut és analitzar l’impacte de les condiciones laborals, fer un seguiment de l’eficàcia de la prevenció que es fa a l’empresa i detectar de manera precoç possibles danys a la salut relacionats amb les condicions de treball.

Es fa mitjançant una sèrie d’activitats sanitàries (enquestes i indicadors de salut, investigació de la sinistralitat laboral, reconeixements mèdics, estudis epidemiològics, etc.) que permeten analitzar i valorar l’estat de salut de les persones treballadores en relació als riscos de cada lloc de treball, i planificar accions per millorar la prevenció.

Fer només reconeixents mèdics suposa no complir amb els requisits legals de la vigilància de la salut! Només en són una part.

COM HAN DE SER ELS RECONEIXENTS MÈDICS?

 • Obligatoris per a l’empresa i voluntaris per a tu, llevat d’algunes excepcions. Per tant, has de poder decidir lliurament si el vols fer o no.
 • Les proves que et facin dependran dels riscos del teu lloc de treball (protocols específics).
 • Han de demanar-te el consentiment i informar-te de manera comprensible de totes les proves (consentiment informat).
 • Els ha de fer personal sanitari amb la formació i acreditació d’especialista de medicina del treball, i en instal·lacions amb autorització sanitària.
 • La teva empresa no ha de conèixer la teva informació mèdica, només les conclusions sobre l’aptitud per al teu lloc de treball i si cal adaptar-lo a les teves condicions de salut (dret a la intimitat, dignitat i confidencialitat).
 • És gratuït per a tu, no ha de suposar cap cost, ni de temps, ni de diners.

RECORDA:

 • Els controls d’alcohol i drogues no formen part de la vigilància de la salut, ja que no estan orientats a la millora de les condicions laborals.
 • Els reconeixements no específics no són útils ni per millorar les teves condicions de treball ni el teu estat de salut. Algunes investigacions indiquen que poden ser contraproduents, generant sobrediagnòstics i sobretractaments. Per tant, no és necessari fer un anàlisis de sang de manera rutinària anual si no està indicat pel teu lloc de treball.

DRETS DE LES PERSONES TREBALLADORES:

 • Ser consultades i participar a través dels delegats i delegades de prevenció.
 • Dret a una vigilància de la salut col·lectiva i especifica individual que inclogui la perspectiva de gènere, d’edat i l’antiguitat en el lloc de treball.
 • Que analitzin els resultats per tal de millorar les condicions de treball, detectar problemes de salut relacionats amb el treball abans que es converteixin en malalties i definir si un problema de salut pot tenir un origen laboral.
 • No es pot utilitzar amb la finalitat de discriminar ni d’acomiadar.
 • Si t’han d’adaptar el lloc de treball, pots aportar els teus informes del sistema públic de salut. Recorda’t de quedar-te amb el rebut conforme els has lliurat.
 • És molt important conservar els informes mèdics i les avaluacions de riscos, ja que et poden ajudar en cas d’una possible reclamació de malaltia professional o accident de treball.

Amb el suport de:

Unnamed 2