Els riscos laborals en el sector de les residències

En el sector de l’atenció a la dependència existeixen diferents factors de risc derivats d’unes condicions de treball, sovint precàries, amb altes exigències físiques, posturals i psicològiques. El ventall de possibles danys a la salut és ampli i variat. Moltes vegades es tracta de danys greus —encara que els seus efectes només es produeixin a llarg termini— que porten moltes treballadores a prendre de manera habitual fàrmacs i a automedicar-se per poder continuar treballant.

Targeta 1 Riscos Laborals Sector Residencies

Aquest és un sector molt feminitzat en el qual les treballadores pateixen diferents malalties produïdes pel treball. Tot i la seva infranotificació, les malalties professionals continuen tenint rostre de dona.

Targeta 2 Riscos Laborals Sector Residencies

Les condicions de treball precàries com a factor de risc

 • Riscos ergonòmics (postures forçades, moviments repetitius, mobilitzacions manuals de persones, etc.) sense mesures preventives, com ara grues adequades i/o material (transferència, llençols lliscants…).
 • Organització del treball deficient generada per unes ràtios inadequades per al càlcul del personal necessari (ritmes i càrregues de treball excessius, torns i nocturnitat, jornades prolongades, descansos insuficients, violència exercida per persones usuàries o familiars, etc.).
 • Inaplicació o aplicació ineficaç de protocols contra els riscos biològics i els productes químics (lleixius, amoníac, desinfectants…), de mesures preventives i dels equips de protecció individuals.
 • Riscos de seguretat per equips de treball en mal estat o ritmes molt elevats (caigudes, talls, atrapaments amb els elements mòbils de les màquines, etc.).
Targeta 3 Riscos Laborals Sector Residencies

Conseqüències per a la salut

 • Dolors i alteracions osteomusculars (tendons, columna, compressió de nervis, etc.).
 • Malalties produïdes per inhalació o contacte amb productes químics, virus, bacteris, paràsits, fongs, sang o fluids biològics d’altres persones (sarna, hepatitis, VIH, verola, grip, etc.).
 • Alteracions del son, estrès, ansietat, esgotament físic i psicològic.
 • Ús inadequat de fàrmacs.
Targeta 4 Riscos Laborals Sector Residencies

Obligacions empresarials

 • Fer avaluacions de riscos específiques i implementar les mesures preventives adequades.
 • Dotar d’equips de treball i de protecció (guants, mascaretes, etc.).
 • Netejar els uniformes de les treballadores i facilitar-los dues taquilles independents: una per a la roba de treball i una per a la roba de carrer.
 • Establir una organització del treball saludable, amb uns ritmes de treball i uns horaris adequats.
 • Garantir a les treballadores un descans, dins de la jornada laboral, de 10 minuts per a la seva neteja personal abans del dinar i 10 minuts més abans de sortir de la feina.
 • Formar i informar les persones treballadores.
 • Facilitar una protecció especial de la salut de les dones embarassades i de les persones treballadores que puguin ser especialment sensibles als riscos laborals.
 • Oferir una vigilància de la salut adequada (exàmens mèdics, etc.).
 • Investigar els accidents de treball i les malalties professionals.
Targeta 5 Riscos Laborals Sector Residencies
Infografia Riscos Laborals Sector Residencies
Infografia Riesgos Laborales Sector Residencias

Feu clic per veure la infografia “Els riscos laborals en el sector de les residències” en català o la infografia “Los riesgos laborales en el sector de las residencias” en castellà.

No et quedis mai amb el dubte, contacta amb els teus delegats i delegades de CCOO o consulta’ns.


Amb el suport de:

Logo Departament Empresa Treball A La Feina Cap Risc 2022