Algorismes i salut laboral

Què és un algorisme informàtic?

És el conjunt d’operacions o regles que segueixen un ordre determinat, de manera automatitzada, per arribar a la solució d’un problema. És a dir, és un sistema automatitzat de decisió que es guia a través d’un conjunt d’instruccions precises i predefinides.

Targeta 1 Algorismes I Salut Laboral

Impacte en les condicions laborals

Es poden aplicar a la prevenció de riscos laborals, per exemple, per monitorar els protocols de seguretat o predir el descans necessari o el funcionament incorrecte d’una màquina, amb la qual cosa permet reduir els riscos laborals i els accidents de treball.

Avui dia, en l’àmbit laboral s’apliquen normalment des d’un punt de vista estrictament productiu o comercial, sovint sense tenir en compte ni les conseqüències ni els riscos que poden comportar per a les persones treballadores.

Targeta 2 Algorismes I Salut Laboral

On s’utilitzen?

El seu ús no es limita a les empreses digitals. De fet, els podem trobar a qualsevol empresa. En l’àmbit laboral normalment s’utilitzen per a:

 • Monitoratge i vigilància del treball (sistemes de reconeixement facial, tractament de dades disponibles en xarxes socials, telèfons intel·ligents, etc.).
 • Direcció i organització del treball: fixació d’horaris, assignació i redisseny de tasques, determinació de salaris, control productiu, definició de ritmes de treball, avaluació del rendiment, promocions, acomiadaments, etc.
 • Selecció i contractació de personal.
Targeta 3 Algorismes I Salut Laboral

Quins riscos laborals poden ocasionar?

 • Ergonòmics: augment del ritme de treball, reducció de descansos i períodes d’inactivitat, etc.
 • Psicosocials: reducció de l’autonomia i del control sobre el treball, assignació automàtica incorrecta d’horaris o torns, efecte multitasca per una assignació incorrecta dels treballs, monitoratge o videovigilància inadequada, control excessiu de la productivitat, etc.

L’empresa ha de consultar les delegades i els delegats de prevenció a propòsit de la introducció de noves tecnologies, i ha d’actualitzar l’avaluació de riscos sempre que canviïn les condicions de treball.

Targeta 4 Algorismes I Salut Laboral

Els teus drets digitals

Estatut dels treballadors:

 • Dret a la intimitat en l’ús de dispositius digitals i de sistemes de videovigilància i geolocalització (art. 20 bis).
 • Dret a la desconnexió digital (art. 20 bis).
 • Dret a ser informat, a través de la representació legal de les persones treballadores, sobre si l’empresa utilitza algorismes i sobre les dades i els paràmetres que utilitzen (art. 64).

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals:

 • Dret a la intimitat i a l’ús dels dispositius digitals (art. 87).
 • Dret a la desconnexió digital en l’àmbit laboral (art. 88).
 • Dret a la intimitat enfront de l’ús de dispositius de videovigilància i d’enregistrament de sons en el treball (art. 89), així com de sistemes de geolocalització (art. 90).

L’incompliment d’aquests drets pot ser sancionat com a infracció greu (entre els 751 € i els 7.500 €) o, fins i tot, molt greu (entre els 7.501 € i els 225.018 €).[1]

La negociació col·lectiva i la participació sindical en el disseny dels algorismes són les principals eines per a la protecció de la teva salut.

La legislació preventiva s’ha d’aplicar a tots els riscos laborals modificats o introduïts pels canvis tecnològics.

Targeta 5 Algorismes I Salut Laboral
Infografia Algorismes I Salut Laboral
Infografia Algoritmos Y Salud Laboral

Feu clic per veure la infografia “Algorismes i salut laboral” en català o la infografia “Algoritmos y salud laboral” en castellà

No et quedis mai amb el dubte, contacta amb els teus delegats i delegades de CCOO o consulta’ns.

[1] Articles 7.5, 7.7, 8.11 i 8.12 de la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social (LISOS).


Amb el suport de:

Logo Departament Empresa Treball A La Feina Cap Risc 2022