Incident de treball o accident de treball?

Accident blanc i incident

Aquelles situacions que interrompen la continuïtat de la feina, però que no provoquen danys a la salut.

  • Quan produeixen danys materials s’anomenen accidents blancs.
  • Els incidents no produeixen lesió ni pèrdua material, però tenen un elevat potencial lesiu o es produeixen amb una freqüència elevada.
Targeta 1 Incident O Accident De Treball

Accident de treball

Tota lesió que la persona treballadora pateix amb motiu o a conseqüència del treball que realitza per compte d’altri.

  • En anar al lloc de treball o en tornar-ne (in itinere) o en els desplaçaments dins de la jornada laboral (in missio).
  • Realitzant tasques encomanades per l’empresa.
  • En actes de salvament i situacions similars que tenen connexió amb el treball.
  • En l’exercici de les tasques sindicals.
  • Malalties que no es poden considerar com a professionals, ja que no estan incloses en el quadre oficial de malalties professionals (cal provar que la malaltia va tenir com a causa exclusiva l’execució del treball).
  • Malalties o complicacions anteriors a l’accident de treball, agreujades posteriorment. També aquelles que apareixen després de l’accident, però que en són conseqüència i que modifiquen o empitjoren la salut de la persona treballadora.
Targeta 2 Incident O Accident De Treball

Els accidents de treball són conseqüència d’una falta de prevenció eficaç davant dels riscos laborals, però molts no es declaren com a tal.

Atenció! La declaració dels accidents de treball permet:

  • Millorar la prevenció: tot accident de treball s’ha d’investigar per determinar-ne les causes i poder evitar que es repeteixin. Tot i que la llei no hi obliga, s’haurien d’investigar també tots els incidents, per prevenir danys a la salut.
  • Obtenir tractament i medicació gratuïts, i accedir a millors prestacions econòmiques, inclòs un possible recàrrec de prestació (increment del 30 % al 50 % a càrrec de l’empresa).
Targeta 3 Incident O Accident De Treball
Infografia Incident O Accident De Treball
Infografia Incidente O Accidente De Trabajo

Feu clic per veure la infografia “Incident de treball o accident de treball?” en català o la infografia “¿Incidente de trabajo o accidente de trabajo?” en castellà

Per a més informació, consulta la píndola informativa El reconeixement de l’accident de treball o malaltia professional i el full informatiu Accidents i danys a la salut. No et quedis mai amb el dubte, contacta amb els teus delegats i delegades de CCOO o consulta’ns.


Amb el suport de:

Logo Departament Empresa Treball A La Feina Cap Risc 2022