Instruments de suport per a l’acció sindical de salut laboral a les empreses

Full informatiu

L’objectiu d’aquest full informatiu és recollir els instruments de què disposem per donar suport a l’acció sindical de salut laboral a les empreses i informar d’on es poden aconseguir.