CCOO presenta un informe sobre els accidents in itinere entre els repartidors de menjar a domicili i un altre sobre els plans de mobilitat i el seu impacte en la reducció d’aquest tipus d’accidents

Els accidents in itinere relacionats amb el trànsit des de l’any 2012 no han parat de créixer (a l’any 2019 aquesta tipologia d’accident laboral arriba al seu màxim en el segle XXI). Posteriorment amb la desacceleració de l’activitat productiva arran de la pandèmia de la COVID-19 i la reducció dràstica de desplaçaments a conseqüència de la implementació desregularitzada de la modalitat laboral del teletreball, els accidents in itinere registrats oficialment experimentaren una davallada significativa al 2020.

Tanmateix, amb la paulatina recuperació de l’activitat productiva ja en el decurs del 2021, les xifres s’han tornat a incrementar, fins i tot superant el nombre d’accidents in itinere registrats durant el període més intens de l’anterior crisi econòmica. Les dades acumulades fins al mes de setembre d’aquest 2022 preveuen que a finals d’any les xifres d’aquests sinistres superaran les del període anterior. Fet que demostra que la prevenció d’aquest tipus d’accidents segueix essent una de les assignatures pendents pel que respecta a la protecció de la seguretat i salut de les persones treballadores.

Amb l’objectiu d’avançar en el coneixement preventiu i sindical que permeti abordar propostes de millora i erradicació dels accidents in itinere a les empreses catalanes, des de CCOO de Catalunya i amb la col·laboració de la Fundación 1º de Mayo, hem elaborat dos documents, un d’ells sobre plans de mobilitat i el seu impacte en la reducció dels accidents in itinere, i l’altre sobre aquests accidents en els repartidors i repartidores de menjar a domicili de les plataformes digitals.

Concretament, aquest darrer document es tracta d’una primera aproximació vers les causes d’aquesta manifesta inseguretat, inicialment seleccionant i analitzant les dades d’accidentalitat i la seva evolució per a, tot seguit, conèixer mitjançant les mateixes persones treballadores d’aquest sector quines són les problemàtiques i els factors de risc associats a l’activitat de repartiment, fent una sèrie de propostes per prevenir els accidents de trànsit. 

Aquest projecte s’emmarca dins de les accions realitzades per CCOO de Catalunya per al desenvolupament dels objectius acordats en l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2021-2026, en concret permetrà impulsar l’OE 1. Fomentar la qualitat de la prevenció de riscos laborals, per incidir en l’OE 2. Reduir la sinistralitat laboral.

Feu clic per veure:

Amb el suport de:

Logo Departament Empresa Treball A La Feina Cap Risc 2022