Recurs preventiu

Full informatiu per a delegats i delegades de prevenció inclòs en la convocatòria d’accions transversals AT2017-0108

La figura del recurs preventiu és objecte de debat als centres de treball, ja que l’empresariat abusa del seu nomenament, de les seves competències i de les seves responsabilitats. Actualitzem tot el que té relació amb aquesta figura perquè sindicalment tenim nombroses consultes sobre aquest tema, la majoria de les quals, coincidents.

Tot seguit esmentem algunes de les problemàtiques amb què es troben els delegats i delegades de prevenció als centres de treball amb relació al recurs preventiu:

  • Qui pot nomenar l’empresari o empresària com a recurs preventiu? Requisits.
  • El treballador o treballadora està obligat a acceptar el nomenament?
  • El delegat o delegada de prevenció pot ser recurs preventiu?
  • Tasques i funcions.
  • Responsabilitats.
  • El recurs preventiu pot paralitzar l’activitat?
  • Capacitat i formació del recurs preventiu.
  • Quan és necessària la presència d’un recurs preventiu?

Feu clic per veure el full informatiu sobre el recurs preventiu en:

Aquesta fitxa s’emmarca en el projecte de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, FSP, en la convocatòria d’accions transversals AT2017-0108.

Finançat per:
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales.