La investigació sindical dels danys a la salut

La normativa en prevenció de riscos laborals estableix com a objectiu bàsic eliminar els riscos que puguin generar qualsevol tipus de dany a la salut de les persones treballadores, i reduir o controlar eficaçment aquells que no es puguin evitar mitjançant tot un seguit d’activitats preventives que l’empresa ha de planificar i organitzar.

Entre aquestes activitats, la investigació dels danys a la salut de les persones treballadores es configura com a una obligació empresarial cabdal per detectar les causes que els han produït i per revisar l’avaluació de riscos i les mesures preventives, per evitar que tornin a succeir.

CCOO de Catalunya hem elaborat un full informatiu per als nostres delegats i delegades amb l’objectiu de facilitar la seva tasca de control i seguiment sindical d’aquesta activitat preventiva, amb l’objectiu de facilitar les seves propostes per millorar la prevenció.

Aquest full informatiu s’emmarca dins de les accions realitzades per CCOO de Catalunya per al desenvolupament dels objectius acordats en l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2021-2026, i en concret permetrà impulsar l’OE 1. Fomentar la qualitat de la prevenció de riscos laborals, per incidir en l’OE 2. Reduir la sinistralitat laboral.

Feu clic per veure el full informatiu ‘La investigació sindical dels danys a la salut’

Amb el suport de:

Logo Departament Empresa Treball A La Feina Cap Risc 2022