Intervenció sindical en l’organització de la prevenció i les activitats preventives

Les dades disponibles respecte de la gestió de la prevenció de riscos laborals als centres de treball de Catalunya ens mostren greus dèficits en la integració i la qualitat de la prevenció que es realitza en moltes empreses.

Des de CCOO de Catalunya presentem un full informatiu dirigit a delegats i delegades de prevenció, amb l’objectiu d’ampliar els seus coneixements sobre la normativa i els criteris d’intervenció sindical, per poder desenvolupar una participació activa a l’empresa que millori la qualitat del pla de prevenció, de les avaluacions de riscos, de la planificació de les activitats preventives, i del seguiment de l’eficàcia de tot el sistema preventiu.

Feu clic per veure el Full informatiu sobre la intervenció sindical en l’organització de la prevenció i les activitats preventives

Amb el suport de:

Logotip del Departament d'Empresa i Treball. A la feina cap risc