Guia sindical per visitar els llocs de treball

Guia sindical

Tens a la teva disposició, una guia per al teu treball sindical que acumula l’experiència de molts i moltes delegades de CCOO, en la seva tasca de representació i defensa de la salut en el treball i de la millora de les condicions de treball. Com saps, les funcions i facultats dels delegats i delegades de prevenció, vénen recollides en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LLPRL), però hi ha dues facultats en concret, que configuren i desenvolupen el dret a “exercir una labor de vigilància i control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals “, que recull l’article 36.1.d) de la LLPRL.

Guia sindical per visitar els llocs de treball