Guia Prevencion De Riesgos En Los Lugares De Trabajo

Guia de Prevenció de Riscos als Llocs de Treball

És una guia sindical per informar, formar i orientar en tot allò relacionat amb l’acció sindical de salut laboral sobre alguns riscos i pràctiques preventives.

Dones, treballs i salut

Guia sindical per a informar, formar, i orientar en la relació de l’acció sindical davant les desigualtats de gènere.