Guia de malalties professionals

Llista de malalties professionals

Amb aquesta guia volem oferir, als delegats i les delegades de prevenció, informació i instruments per poder actuar a l’empresa entorn  la declaració de malalties professionals i la consegüent prevenció. Es tracta de fer que els diferents col·lectius de Comissions Obreres aportin el seu treball quotidià perquè avanci el sistema de declaració de les malalties professionals, i tot això per complir els drets de seguretat social i per millorar les condicions de treball i de salut de la població treballadora.

Català