Salut laboral i negociació col·lectiva

Desenvolupament de l’AIC

La negociació col·lectiva és, sens dubte, l’instrument més potent que tenim el sindicalisme per desenvolupar i concretar drets per a les persones treballadores, i més quan partim de la realitat que les normes  no poden donar resposta a la totalitat de les situacions en els diferents sectors i empreses, ni recollir la constant evolució de les relacions laborals i la seva relació amb les condicions de treball i salut.

Si fem una mirada al que ha estat la negociació col·lectiva en salut laboral, podem afirmar que hi ha un desequilibri entre els importants avenços que hem realitzat i realitzem en el marc dels comitès de seguretat i salut i el que aconseguim incorporar als convenis o pactes d’empreses.

Creiem que una part important dels nostres esforços els hem de dirigir a concretar, en el marc de la negociació col·lectiva, les experiències que anem acumulant dia a dia en les empreses i sectors.

A Catalunya tenim una oportunitat amb el desenvolupament de l’Acord Interprofessional de Catalunya (AIC), i l’objectiu d’aquesta guia és donar-vos “pistes” de per on podem avançar.

Català
Castellà