Dones, treballs i salut

Guia per a la millora de les condicions de salut i de treball de les dones. Edició 2012

Assolir la plena igualtat en el treball exigeix, no sols remoure les encara persistents desigualtats en l’accés a l’ocupació, formatives, salarials, de categories i de promoció professional; exigeix repensar l’organització del treball i la relació entre l’espai de treball assalariat, el treball domèstic i la persona, superant l’enfocament androcèntric que travessa la nostra societat.

Fer-ho des d’una perspectiva del risc per a la salut i les polítiques de prevenció en les empreses és una via poderosa per la importància del bé a protegir, la salut, i perquè fa evident la necessitat de considerar la diversitat de la població treballadora en les polítiques i accions per la qualitat de l’ocupació.

Castellà