Seguretat i salut en el treball: un dret de tots i de totes.

Cada any moren a Espanya 1.500 persones en accidents de treball. Eren persones com tu. A més a més, es registren més d’1 milió d’accidents amb baixa i 25.000 malalties professionals, que afecten també persones com tu. Estudis recents afirmen que cada any es produeixen 90.000 nous casos de malalties relacionades amb el treball i que moren 15.000 persones a causa d’aquestes malalties, que no es reconeixen en les estadístiques oficials.