La prevenció del risc químic al lloc de treball

Guia per a la intervenció.

Per tal de prevenir els riscos químics, cal identificar les substàncies presents a les empreses, els seus riscos per a la salut i el medi ambient, conèixer la percepció del risc que tenen tant els empresaris com els tècnics i els treballadors, estudiar alternatives de menys risc, valorar els avantatges i inconvenients que poden presentar les alternatives des del punt de vista tècnic, econòmic, laboral, ambiental, legal, etc.

Català
Castellà