Per a la prevenció de riscos en la reproducció, l’embaràs i la lactància

Guia embaràs i lactància

Aquesta guia té com a objectiu oferir informació i instruments als representants de treballadors i treballadores per identificar els riscos per a la reproducció, per a l’embaràs i per a la lactància natural i informar-los sobre les mesures preventives que han d’adoptar les empreses i sobre els aspectes que s’han d’incloure en la negociació col·lectiva per evitar aquests riscos, així com fer que es conegui la normativa que empara les dones treballadores gestants o en període de lactància.

Català
Castellà