Experiències sindicals d’intervenció en riscos psicosocials

A l’any 2001 la Confederació Estatal de CCOO, CCOO de Catalunya i ISTAS vam posar en marxa,a Barcelona, el Centre de Referència d’Organització del Treball i Salut d’ISTAS. Les tres organitzacions coincidíem en la centralitat de l’organització del treball en la relació entre les condicions de treball i la salut. Així mateix, coincidíem també en les oportunitats sindicals que ens obria –i ens obre– el marc normatiu de salut laboral per intervenir en l’organització del treball en les empreses. El nostre objectiu era que, a partir d’un treball conjunt, ISTAS, aportant el coneixement científic i el suport tècnic, i CCOO, l’experiència i el coneixement que es deriva del nostre treball quotidià en les empreses, poguéssim elaborar una proposta de mètode de treball que ens permetés identificar, avaluar i intervenir sobre els riscos psicosocials, tot això acompanyat d’una pràctica transversal i permanent de articipació i implicació activa dels treballadors i de les treballadores. En definitiva, un mètode basat a fer real el que és legal, que la salut laboral es fa amb i per als treballadors i treballadores, mitjançant un procés d’intervenció activa i propositiva, de subjectes i no d’objectes, més enllà de la pràctica tradicionalment assignada de seguiment i de control sobre les obligacions de l’empresa.

Català
Castellà