Els plans de desplaçament d’empresa: prevenir els accidents de treball in itinere i promoure una mobilitat més sostenible

El nombre d’accidents in itinere relacionats amb el trànsit ha crescut ininterrompudament des del 2012 fins al 2019. Tot i la davallada significativa que es va produir el 2020, a causa de la desacceleració productiva arran de la pandèmia per COVID-19 i la implementació del teletreball, amb la recuperació de l’activitat productiva i la disminució del treball a distància, les xifres s’han tornat a incrementar, evidenciant que la prevenció d’aquest tipus d’accidents de treball continua sent, per tant, una de les assignatures pendents pel que fa a la protecció de la seguretat i la salut de les persones treballadores.

Amb la finalitat de donar continuïtat als informes de mobilitat vinculats a les activitats preventives de les empreses que vam realitzar el passat 2022 i en col·laboració amb la Fundación 1º de Mayo, hem elaborat un informe on es presenten els plans de desplaçaments d’empresa (PDE) com a una eina eficaç per a una mobilitat més segura i sostenible, on s’analitzen les dades de l’accidentalitat in itinere, es fa un repàs de la normativa estatal i autonòmica, es defineixen els continguts necessaris per a un PDE, es fa una revisió de quatre PDE de diferents empreses aprovats els darrers anys, i es presenten propostes d’actuació sindical, incorporant-hi la perspectiva de gènere de manera transversal.

Aquest projecte s’emmarca dins de les accions realitzades per CCOO de Catalunya per al desenvolupament dels objectius acordats en l’Estratègia catalana de seguretat i salut laboral 2021-2026, en concret permetrà impulsar l’OE 1. Fomentar la qualitat de la prevenció de riscos laborals, per incidir en l’OE 2. Reduir la sinistralitat laboral.

Feu clic per veure:

Amb el suport de:

Logo Gene Prevenvencio