Com s’organitza la prevenció a l’empresa? Serveis de prevenció

Full informatiu per a delegats i delegades de prevenció inclòs en la convocatòria d’accions transversals AT2017-0108

Des de l’entrada en vigor del Reglament dels serveis de prevenció (RSP), el 1997, totes les empreses han de tenir organitzada la prevenció dins les modalitats que preveu la llei: assumpció per part de l’empresariat, dels treballadors i treballadores designats, del servei de prevenció propi (SPP) o mancomunat (SPM) i del servei de prevenció aliè (SPA). Aquesta organització es pot fer només amb una modalitat o combinant-ne de diferents, i sempre garantint la coordinació entre elles.

L’objectiu d’aquest full informatiu és aconseguir una intervenció efectiva dels delegats i delegades de prevenció, pel que fa a la identificació de l’incompliment dels requisits legals i materialment necessaris, així com oferir una prevenció de riscos real, amb la necessària informació i participació dels delegats i delegades de prevenció, per aconseguir la millora de la prevenció a les empreses.

Aquesta fitxa s’emmarca en el projecte de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, FSP, en la convocatòria d’accions transversals AT2017-0108.

Finançat per:
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales.