Resultats de l’enquesta als delegades i delegats de prevenció de CCOO de Catalunya, per valorar sindicalment la qualitat de la gestió preventiva a les empreses de Catalunya

Amb la finalitat de poder gaudir d’indicadors fiables que ens permetin valorar la gestió de l’activitat preventiva i la qualitat de les activitats realitzades per part dels serveis de prevenció a les empreses on hi hagi representació legal de les persones treballadores, CCOO de Catalunya amb col·laboració amb la Fundación 1º de Mayo, hem generat un informe descriptiu a partir dels resultats de les enquestes autoadministrades i fetes el passat mes de novembre als nostres delegats i delegades de prevenció.

Aquesta acció ens ha permès recollir informació sindical en relació amb determinats indicadors  sobre la qualitat preventiva i comparar-los amb els resultats dels informes sobre la gestió preventiva i condicions de treball realitzats per les administracions públiques, i hem obtingut dades quantitatives per valorar la gestió de l’activitat preventiva realitzada a les empreses i els obstacles que trobem per a la participació de les delegades i delegats.

A més, dona compliment als objectius sindicals de CCOO de Catalunya pel que respecta a la sindicació de la salut laboral i està en consonància amb l’Estratègia catalana de seguretat i salut laboral 2021-2026, concretament amb els objectius estratègics de fomentar la qualitat de la prevenció de riscos laborals (OE1) i de Promocionar la cultura de la prevenció de riscos (OE4), a través de l’impuls de la participació de la representació sindical (OP 1.7).

Feu clic per veure:

Amb el suport de:

Logo Departament Empresa Treball A La Feina Cap Risc 2022