Acord de Pensions 2021

Tot sobre l’acord de pensions 2021

S’ha arribat a un acord per assegurar el futur del sistema públic de pensions, que s’ha signat aquest dijous 1 …

riders web coronavirus

Quina situació laboral viuen els repartidors i repartidores de plataformes digitals? Quines necessitats, demandes i perspectives de futur tenen?

CCOO de Catalunya ha realitzat l’estudi “Repartidors i repartidores de plataforma digital” que té com a objectiu conèixer la situació laboral de les persones que treballen com a repartidores de plataformes digitals com Glovo, Deliveroo i Uber Eats utilitzant moto o bicicleta, així com les seves necessitats, les seves demandes i les seves perspectives de futur.

situacio laboral estrangers 2020

Situació laboral de la població estrangera de Catalunya

Presentem l’Informe de l’any 2020 sobre la situació laboral de la població estrangera a Catalunya, que fa referència a les dades sobre la presència de persones estrangeres a Catalunya i la seva situació en el nostre mercat de treball durant en finalitzar l’any 2019.

atur 7

CCOO denuncia la precarietat de la nova ocupació i reclama recursos i voluntat política per una reactivació econòmica amb més ocupació de qualitat i més cohesió social i territorial

El fort increment de l’atur registrat al llarg del darrer any (30,8%) s’explica en bona part per l’efecte de la crisi de la COVID-19 sobre el mercat de treball. La incidència de l’atur és heterogènia al territori català. L’Anoia, Baix Camp, Tarragonès i Baix Penedès són els territoris més castigats per la destrucció d’ocupació. La lleu millora en contractació per la temporada d’estiu és totalment precària anticipant un escenari de destrucció d’ocupació al setembre. El mes de juny es van pagar 576.366 prestacions contributives, el que suposa una reducció de 210.088 en relació al mes maig. El castigat escenari socioeconòmic reclama urgentment un reforç de les polítiques actives d’ocupació i de protecció social i un avenç notori en les mesures de reactivació del nostre teixit productiu.

comptes anuals 2019

Comptes auditats de CCOO de Catalunya, corresponents a l’any 2019

CCOO ha fet públics els comptes auditats de la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya. Amb aquest acte, CCOO de Catalunya vol evidenciar, igual que hem fet des del 2005, la ferma voluntat de transparentar l’origen i la destinació dels recursos de què disposa, per garantir el ple coneixement d’aquests comptes pel conjunt de la societat, així com la disposició a sotmetre la gestió dels recursos a controls públics.

aturats soc

CCOO alerta que tot i recuperar els nivells d’afiliació a la Seguretat Social de 2008, l’ocupació és de pitjor qualitat

Amb 3.491.650 persones afiliades a la Seguretat Social, Catalunya supera, per primera vegada en 12 anys, l’afiliació de gener de 2008. Tot i que en aquell moment hi havia 100.000 persones menys registrades com a desocupades (282.897 el gener de 2008 per 393.682 el 2020), aquesta fita confirma la tendència positiva del mercat de treball que anunciava recentment l’EPA del 4t trimestre de 2019