CCOO de Catalunya destaca l’efecte positiu de la reforma laboral en l’ocupació a Catalunya el 2023

Tots els indicadors del mercat de treball milloren i ens apropen als nivells europeus

Quan han passat dos anys des de l’aprovació de la darrera reforma laboral, ja tenim una perspectiva suficient que ens permet analitzar l’evolució del mercat de treball català per copsar l’impacte que ha tingut aquesta reforma. Per aquest motiu, des de CCOO de Catalunya hem preparat un informe breu en el qual establim una comparació entre els darrers cinc anys per comparar el mercat de treball en aquests dos moments. El resultat no pot ser més eloqüent: tots els indicadors han millorat, i destaquen la caiguda de l’atur i l’increment de l’ocupació i l’activació. L’informe també aborda l’anàlisi de la contractació i de l’afiliació a la Seguretat Social i, en aquest sentit, cal destacar també el canvi en les pautes de contractació, amb un augment espectacular de la contractació indefinida i una reducció equiparable de la contractació temporal. L’informe també posa en relleu les diferències per sexe i el diferent comportament sectorial. De manera complementària, abordem la situació de la parcialitat i es posa en evidència com, tot i que aquest indicador millora, les dones continuen registrant el triple de parcialitat que els homes. La rotació laboral és un dels altres indicadors que descrivim i també s’evidencia la reducció d’aquesta i com cada cop cal signar menys contractes per mantenir un volum d’ocupació que cada vegada és més elevat. Finalment, hem analitzat els canvis en les baixes en l’afiliació i es constata un increment de les baixes voluntàries, molt especialment en aquelles persones amb contracte indefinit, la qual cosa evidencia les possibilitats de mobilitat horitzontal i d’absorció que té ara mateix el nostre mercat laboral.

Hem elaborat l’informe fent servir diverses fonts (EPA, Seguretat Social, Eurostat, etc.) i, sempre que ha estat possible, les hem posat en context amb les dades en l’àmbit estatal i europeu.

En aquest context que descrivim a l’informe, situem tot un seguit d’aspectes per millorar i de reivindicacions relacionades amb aquests elements per continuar millorant la quantitat i la qualitat de l’ocupació de les persones treballadores a Catalunya.

Llegeix l’informe complet: