La renda garantida davant un futur d’incerteses. Informe 2023

Presentem l’informe sobre la renda garantida de ciutadania (RGC) que genera una continuïtat amb els dos informes anteriors que ja vam presentar al febrer i al juliol del 2022. Aquesta vegada hem adoptat un format d’informe breu, molt centrat en la evolució de l’RGC, que aporta dades i anàlisi en relació amb la seva evolució, la seva cobertura i les posa en situació amb les dades més recents de què disposem sobre pobresa al nostre país. A més, hem volgut complementar aquestes dades i aportar una visió de tipus qualitatiu, introduint elements i reflexions que hem obtingut en entrevistes realitzades amb diverses persones usuàries de la prestació, que ens han aportat les seves valuoses experiències a l’entorn de la seva relació amb la prestació.