Permisos retribuïts i no recuperables de les persones treballadores davant de les eleccions

Eleccions locals a Catalunya, el 28 de maig del 2023

Segons l’ORDRE EMT/111/2023, de 9 de maig, per la qual s’estableixen les instruccions necessàries per a la participació dels treballadors i treballadores en les eleccions locals i al Consell General d’Aran del dia 28 de maig de 2023, aquests són els permisos retribuïts i no recuperables de les persones treballadores:

Si l’horari de treball NO coincideix amb l’horari de
votació (de 9 h a 20 h)
0 hores de permís
Si l’horari de treball coincideix 2 hores o menys
amb l’horari de votació
0 hores de permís
Si l’horari coincideix amb l’horari de votació
més de 2 hores i menys de 4 hores
2 hores de permís
Si l’horari de treball coincideix amb l’horari de
votació 4 o més hores
4 hores de permís
Treballadors i treballadores a temps parcial:Permís proporcional a la
jornada parcial que es
realitzi el dia de la votació
Horari per anar a votarÉs l’empresa qui decideix i té
dret a demanar el justificant
Per exercir el vot per correu, per tenir el treball
lluny del domicili i/o dificultats especials per
anar a votar
Permís fins a 4 hores
Per formar part de la mesa com a president,
vocal o interventor
Festiu el dia 28 de maig
sencer i 5 hores de permís el
dia 29. Si es treballa el torn
de nit s’ha de demanar el
canvi de la nit anterior per
un altre torn
Per fer d’apoderatFestiu el dia 28 de maig
Permis Votacio Eleccions Locals 28052023

IMPORTANT: per gaudir d’aquests permisos s’ha d’aportar el justificant de votació a l’empresa. El justificant l’heu de demanar a la mesa electoral en el moment de votar.

Feu clic per veure: