Permisos retribuïts i no recuperables de les persones treballadores davant de les eleccions

Eleccions al Parlament de Catalunya del 12 maig del 2024

Segons l’EMT/79/2024,, del 16 d’abril, per la qual s’estableixen les instruccions necessàries per a la participació dels treballadors i treballadores en les eleccions locals i al Consell General d’Aran del dia 12 de maig de 2024, aquests són els permisos retribuïts i no recuperables de les persones treballadores:

Si l’horari de treball NO coincideix amb l’horari de
votació (de 9 h a 20 h)
0 hores de permís
Si l’horari de treball coincideix 2 hores o menys
amb l’horari de votació
0 hores de permís
Si l’horari coincideix amb l’horari de votació
més de 2 hores i menys de 4 hores
2 hores de permís
Si l’horari de treball coincideix amb l’horari de
votació 4 o més hores
4 hores de permís
Treballadors i treballadores a temps parcial:Permís proporcional a la
jornada parcial que es
realitzi el dia de la votació
Horari per anar a votarÉs l’empresa qui decideix i té
dret a demanar el justificant
Per exercir el vot per correu, per tenir el treball
lluny del domicili i/o dificultats especials per
anar a votar
Permís fins a 4 hores
Per formar part de la mesa com a president,
vocal o interventor
Festiu el dia 12 de maig
sencer i 5 hores de permís el
dia 13 de maig. Si es treballa el torn
de nit s’ha de demanar el
canvi de la nit anterior per
un altre torn
Per fer d’apoderatFestiu el dia 12 de maig
Permís Votació Eleccions Parlament Cat 12052024 Cat (1)

IMPORTANT: per gaudir d’aquests permisos s’ha d’aportar el justificant de votació a l’empresa. El justificant l’heu de demanar a la mesa electoral en el moment de votar.

Feu clic per veure: