Signat un acord de gestió de la diversitat a l’empresa Bausells SA

Signat un nou acord de gestió de la diversitat a l’empresa Bausells SA. Aquesta signatura s’emmarca dins d’un projecte de CCOO que compta amb el suport del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Caralunya i el Fons Social Europeu.

Signat un acord de gestió de la diversitat amb l’empresa SUPSA

CCOO signa un acord de gestió de la diversitat, la signatura s’ha fet entre la representació sindical de CCOO i l’empresa SUPSA i afecta la totalitat de treballadors i treballadores dels diferents centres de l’empresa a Catalunya.

La gestió de la diversitat, una inversió de futur

Una gestió correcta i responsable dels seus recursos humans que sàpiga compaginar drets laborals i desenvolupament de l’activitat productiva o de servei és el millor compromís que sindicalment podem oferir a les empreses. La nostra proposta de gestió de la diversitat planteja el compromís de CCOO en la gestió del temps de treball, la qualificació i formació dels treballadors i treballadores així com la prevenció de conflictes, com una inversió de futur per a l’empresa.

La gestió de la diversitat a CCOO

Amb la gestió de la diversitat i la no discriminació en els centres de treball, CCOO vam establir acords amb les direccións de les empreses que afecten tots els treballadors i treballadores de les empreses signants i que milloren les seves condicions laborals i permeten el desenvolupament dels drets col-lectius a nivell personal. En el marc del projecte, també s’ha elaborat una guia sindical per a la gestió de la diversitat i no discriminació laboral.

Acord de gestió de la diversitat i no discriminació a ABD

La signatura d’aquest acord entre ABD i la presentació dels treballadors i les treballadores represent ala culminació del objectius plantejats en el marc del projecte de gestió de la diversistat i no discriminació elaborat per CCOO de Catalunya, amb el suport del Departamernt de Treball de la Generalitat, patrocinat pel SOC i el Fons Social Europeu.

CCOO signa un protocol per coordinar accions entorn de la immigració

CCOO de Catalunya, la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) i SOS Racisme han signat un protocol de col·laboració per promoure accions i campanyes conjuntes de mobilització i sensibilització entorn de la retallada dels drets humans, socials i laborals de les persones immigrades i per positivar el fenomen de la immigració.

Unitat en la diversitat. CCOO el teu sindicat

CCOO de Catalunya ha editat un fullet informatiu per fomentar la unitat en la diversitat en la societat en general i més especialment en les empreses i els diversos llocs de treball.

Signatura de l’acord de gestió de la diversitat a l’Escorxador de Girona

El 20 de maig del 2008 es va signar el primer acord de gestió de la diversitat entre la representació sindical de CCOO i la direcció de l’empresa. L’acord estableix, entre d’altres temes, l’acollida als treballadors i treballadores que s’incorporin a l’empresa, la no-discriminació, la flexibilitat en la jornada de treball així com l’assessorament en temes d’estrangeria i altres de caràcter sociolaboral.