La gestió de la diversitat, una inversió de futur

Una gestió correcta i responsable dels seus recursos humans que sàpiga compaginar drets laborals i desenvolupament de l’activitat productiva o de servei és el millor compromís que sindicalment podem oferir a les empreses. La nostra proposta de gestió de la diversitat planteja el compromís de CCOO en la gestió del temps de treball, la qualificació i formació dels treballadors i treballadores així com la prevenció de conflictes, com una inversió de futur per a l’empresa.

La gestió de la diversitat a CCOO

Amb la gestió de la diversitat i la no discriminació en els centres de treball, CCOO vam establir acords amb les direccións de les empreses que afecten tots els treballadors i treballadores de les empreses signants i que milloren les seves condicions laborals i permeten el desenvolupament dels drets col-lectius a nivell personal. En el marc del projecte, també s’ha elaborat una guia sindical per a la gestió de la diversitat i no discriminació laboral.

Acord de gestió de la diversitat i no discriminació a ABD

La signatura d’aquest acord entre ABD i la presentació dels treballadors i les treballadores represent ala culminació del objectius plantejats en el marc del projecte de gestió de la diversistat i no discriminació elaborat per CCOO de Catalunya, amb el suport del Departamernt de Treball de la Generalitat, patrocinat pel SOC i el Fons Social Europeu.

Signatura de l’acord de gestió de la diversitat a l’Escorxador de Girona

El 20 de maig del 2008 es va signar el primer acord de gestió de la diversitat entre la representació sindical de CCOO i la direcció de l’empresa. L’acord estableix, entre d’altres temes, l’acollida als treballadors i treballadores que s’incorporin a l’empresa, la no-discriminació, la flexibilitat en la jornada de treball així com l’assessorament en temes d’estrangeria i altres de caràcter sociolaboral.