Acord de gestió de la diversitat i no discriminació a ABD

Se signa el 4t Acord de gestió de la diversitat en el marc del projecte engegat per CCOO de Catalunya

El dia 21 de desembre del 2009 es va signar l’Acord de gestió de la diversitat i no discriminació entre la direcció de l’Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) i la representació dels treballadors i les treballadores, que afectarà els trebalaldors i les treballadores dels diferents centres de treball que l’associació té a Catalunya.