La gestió de la diversitat en el món laboral, la societat i les administracions

La guia de recomanacions de gestió de la diversitat a les empreses, en què la Secretaria d’Immigració de CCOO ha participat activament amb l’aportació de la seva experiéncia en l’elaboració d’acords de no discriminació i gestió de la diversitat en centres de treball, recull les recomanacions per promoure, desenvolupar i implicar les direccions de les empreses i representants sindicals en la prevenció de conflictes, la no discriminació i la formació, entre altres aspectes. Totes aquestes qüestions són necessàries per millorar la qualitat, l’eficiència en el desenvolupament de l’activitat laboral i el fet de gaudir dels drets col•lectius i personals dels treballadors i treballadores a l’empresa.   

Feu clic per veure:

– la guia de recomanacions sobre gestió de la diversitat a les empreses i d’altres organitzacions de la Generalitat de Catalunya

– les guies de gestió de la diversitat al món laboral, a la societat i les administracions de la Generalitat de Catalunya