Acord de gestió de la diversitat a l’Hotel Majestic de Barcelona

El passat 8 de junt del 2009 es va signar l’acord de gestió de la diversitat i no-discriminació entre la direcció de l’Hotel Majestic i els representants dels treballadors i treballadores, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.