Signat un acord de gestió de la diversitat amb l’empresa SUPSA

L’acord afecta la totalitat de treballadors i treballadores dels diferents centres de l’empresa a Catalunya

CCOO ha signat un acord de gestió de la diversitat entre la representació sindical de CCOO i la direcció de l’empresa SUPSA. L’acord estableix, entre d’altres temes, l’acollida als treballadors i treballadores que s’incorporin a l’empresa, la no-discriminació, la flexibilitat en la jornada de treball així com l’assessorament en temes d’estrangeria i altres de caràcter sociolaboral.
 
Més enllà de l’acord signat amb el magatzem i les oficines centrals, que adjuntem en aquesta notícia, s’han signat 3 acords més amb les botigues de Lleida, Barcelona i Tarragona, cadascun d’ells amb diferent representació sindical.