La gestió de la diversitat a CCOO

Resum de les activitats desenvolupades durant el 2009

La diversitat en el món laboral és una realitat com ho és a les ciutats. La seva gestió és un compromís del sindicat de CCOO i, per això, amb la col•laboració del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu vam arribar a acords amb empreses de diferents sectors d’activitat i que afecten més de 2.200 treballadors/es. D’aquests acords es beneficiaran tots els treballadors/es de les empreses signants i han estat ratificats pels màxims responsables sindical federatius de CCOO de Catalunya.  Aquests acords fan un especial èmfasi en la prevenció i en la intervenció en qualsevol discriminació per motiu d’origen, orientació sexual, gènere, discapacitat, etc., però també en acords de gestió del temps de treball, formació sobre la diversitat i altres temes que es desenvoluparan durant la seva aplicació i per mitjà de la negociació col•lectiva.