Acord de gestió de la diversitat a l’empresa Ferroiberica

Aquest acord és el primer signat en una empresa del sector de la construcció a Catalunya

El 4 de desembre del 2009 es va signar aquest acord de gestió de la diversitat i no discriminació entre la direcció de l’empresa Ferroiberica i la representació dels treballadors i les treballadores. Aquest acord és el primer que se signa a una empresa del sector de la construcció a Catalunya.