Acord de gestió de la diversitat a l’empresa Mantilyim S.A.

El dia 2 de novembre de 2009 es va signar l’acord de gestió de la diversitat i no-discriminació entre la direcció de l’empresa i la representació sindical. L’empresa Mantylim es regeix pel conveni col•lectiu autònomic de neteja d’edifics i locals de Catalunya.