CCOO signa un acord de gestió de la diversitat amb la direcció l’empresa Baucells

L’acord preveu plans d’acollida, actuacions de no-discriminació i la flexibilitat de la jornada de treball

CCOO ha signat un acord de gestió de la diversitat, la signatura s’ha fet entre la representació sindical de CCOO i la direcció de l’empresa Baucells. L’acord estableix, entre d’altres temes, l’acollida als treballadors i treballadores que s’incorporin a l’empresa, la no-discriminació, la flexibilitat en la jornada de treball així com l’assessorament en temes d’estrangeria i altres de caràcter sociolaboral.