Balanç de la trobada sindical ‘La gestió de la diversitat i el seu desenvolupament a les empreses’

La trobada sindical es va desenvolupar amb la realització de 3 taules, en les quals es van plantejar temes i debats, relacionats amb les diferents experiències vinculades als acords signats sobre la gestió de la diversitat en les empreses i les eines que des de la Secretaria d’Immigració s’estan elaborant.

Feu clic per veure:

– el balanç de la trobada sindical “La gestió de la diversitat i el seu desenvolupament a les empreses” (en català)
– el balanç de la trobada sindical “La gestió de la diversitat i el seu desenvolupament a les empreses” (en castellà)

Imatge de la jornada

Imatge de la jornada

Imatge de la jornada

Imatge de la jornada

Imatge de la jornada

Imatge de la jornada

Imatge de la jornada