La gestió de la diversitat, una inversió de futur

ACORDS de la diversitat, una INVERSIÓ de futur

La diversitat laboral és un fidel reflex de la realitat social del nostre entorn. Als centres de treball hi conviuen homes i dones, amb capacitats, creences, cultures, procedències, edats o condicions sexuals diferents. Gestionar la diversitat en el món laboral és acordar amb la representació dels treballadors i les treballadores un sistema de gestió de l’empresa que aprofiti les diferents capacitats dels que fem possible l’activitat de l’empresa: treballadors i treballadores, clients i proveïdors. Els acords de gestió de la diversitat són un compromís voluntari de totes les parts implicades des de la perspectiva de responsabilitat social de l’empresa, en la millora de l’organització del treball, la gestió de l’horari laboral, la informació i la formació, i la prevenció de conflictes.