Garantir

‘Garantitzar’ o garantir?

‘Garantitzar’ o garantir? Garantir El verb derivat de garantia i que designa l’acció de respondre d’alguna cosa o d’assegurar contra …

Dossier d'Eleccions Sindicals dels Papers Sindicals

Dossier d’eleccions sindicals. Del manual de ‘Papers sindicals’

Les eleccions sindicals són un dels moments clau de l’activitat del sindicat. Amb la finalitat de facilitar-vos els recursos de tot aquest procés en català i, d’aquesta manera, incidir en l’augment de l’ús de la llengua catalana en el marc de les empreses, hem inclòs tots els models de documents relatius al procés electoral en format RTF.

Mixt

Mixt o ‘mixte’?

Mixt o ‘mixte’? Mixt L’adjectiu que designa una cosa composta de parts o elements diferents és mixt, i no mixte. …

Després

Vindràs després o desprès?

Vindràs després o desprès? Després Després és un adverbi i és la forma que hem d’utilitzar quan ens referim al …

Actualment

‘A dia d’avui’ es pot usar?

‘A dia d’avui’ es pot usar? Hi ha moltes altres expressions més genuïnes Per expressar el significat d’‘actualment, en l’època …