En espera de o a l’espera de?

En espera de o a l’espera de? En espera de

Per expressar la idea d’estar esperant algun fet o esdeveniment, s’ha de fer servir l’expressió en espera de. També és vàlid usar (tot) esperant o mentre + esperar. En canvi, la construcció a l’espera de no està recollida per la normativa.

En espera de la vostra resposta, us saludem atentament.