És correcte el mot ‘tamany’ en català?

És correcte el mot ‘tamany’ en català? No

Algunes de les formes possibles per fer referència a la mesura d’un objecte, animal, persona, etc., poden ser: mida, volum, grandària, dimensió, proporció, format, grossària, etc., i no tamany, que no és una paraula vàlida.

El local que vam llogar no era de les dimensions que m’esperava.