Es pot dir ‘agulletes’ en català?

Es pot dir ‘agulletes’ en català? No

El mot agujetas, en el sentit de ‘dolor muscular’, es pot traduir en català amb les formes següents: cruiximent, adoloriment, fiblades, punxades, mal d’ossos, estar baldat, estar cruixit, estar esllomat, estar esbraonat. Les denominacions agulletes i tiretes són calcs que no es consideren acceptables per fer referència a aquest concepte.

El metge li va dir que el mal d’ossos que notava era cruiximent.