En motiu de o amb motiu de?

En motiu de o amb motiu de? Amb motiu de

Per indicar la circumstància que origina un fet o una acció s’usa la locució preposicional amb motiu de, i no pas en motiu de. 

Amb motiu de la festa patronal, l’empresa romandrà tancada tot el dia.