Com es diu ‘traje’ en català?

Com es diu ‘traje’ en català? Vestit o vestit d’home

Les formes trage, tratge o trajo, que provenen del castellà traje, es poden substituir en català per  vestit o bé vestit d’home.

A la botiga que han obert al centre hi venen vestits d’home.