És correcte el terme ‘feedback’ en català?

És correcte el terme ‘feedback’ en català? No

L’anglicisme feedback, malgrat que és d’ús habitual, no s’accepta des del punt de vista normatiu. Així doncs, es poden fer servir altres alternatives, segons el cas: resposta, reacció, impressió, sensació, suggeriment, retorn, retroacció, etc.

La nostra intenció és rebre més directament la impressió dels nostres usuaris i usuàries.