Publicacions

Publicacions

  • Categoria


Estudis | Núm. 37

21 de desembre de 2018

Situació laboral de la població estrangera a Catalunya – La joventut estrangera. Informe 2018

Descarregar

Estudis | Núm. 36

18 de desembre de 2017

Situació laboral de la població estrangera a Catalunya – Treballadores de la llar estrangeres. Informe 2017

Descarregar

Estudis | Núm. 35

9 de setembre de 2016

Situació laboral de la població estrangera a Catalunya – Informe 2016

Descarregar
Documents Sindicals 55

Segon informe sobre l’evolució de les desigualtats socials a Catalunya

14 de novembre de 2015

Catalunya és un dels països on més han augmentat les desigualtats, amb una concentració de la renda en la població més rica. En els anys previs a la crisi els nivells de desigualtat a Catalunya eren inferiors a la mitjana europea.

Visita
Documents Sindicals 53

Informe sobre l’evolució de les desigualtats socials a Catalunya

14 de maig de 2014

L’informe constata un increment de les desigualtats, conseqüència de les polítiques de retallades. Els factors determinants d’aquest empitjorament són la destrucció d’ocupació, el menor pes de la despesa social i el retrocés dels salaris en la distribució de la renda. Els col·lectius més afectats per la creixent desigualtat són dones, joves i persones més vulnerables. També cobra presència la figura del treballador/a que tot i tenir ocupació, obté uns ingressos per sota del llindar de la pobresa.

Visita

Estudis | Núm. 34

7 de juliol de 2013

Situació laboral de la població estrangera a Catalunya – Informe 2013

Descarregar

Estudis | Núm. 33

5 de maig de 2013

Situació i estadístiques de l’economia catalana 2012

Descarregar

Estudis | Núm. 32

12 de novembre de 2012

La afiliación a CCOO de Catalunya en los inicios del siglo XXI : altas, bajas y cambios de los perfiles de la afiliación sindical en la primera década del siglo

Descarregar

Estudis | Núm. 31

9 de setembre de 2012

Situació laboral de la població estrangera a Catalunya – Informe 2012

Descarregar

Estudis | Núm. 30

4 de juny de 2012

Situació i estadístiques de l’economia catalana 2011

Descarregar

Estudis | Núm. 29

15 de setembre de 2011

Situació laboral de la població estrangera a Catalunya – Informe 2011

Descarregar

Estudis | Núm. 28

7 de juliol de 2011

L’afiliació estrangera a CCOO de Catalunya: la diversitat dins de la diversitat

Descarregar

Estudis | Núm. 27

10 de maig de 2011

Situació i estadístiques de l’economia catalana 2010

Descarregar

Estudis | Núm. 26

7 de setembre de 2010

Situació laboral de la població estrangera a Catalunya – Informe 2010

Descarregar

Estudis | Núm. 25

3 de maig de 2010

Situació i estadístiques de l’economia catalana. Pressupostos Generalitat de Catalunya 2010

Descarregar

Informe sobre política fiscal: informe i propostes de CCOO de Catalunya. Octubre de 2009

19 d'octubre de 2009

Informe de política fiscal i propostes de CCOO.

Descarregar

Estudis | Núm. 24

30 de juliol de 2009

Situació laboral de la població estrangera a Catalunya – Informe 2009

Descarregar

Estudis | Núm. 23

23 de juliol de 2009

La diversitat en el Sindicat : trets demogràfics i ocupacionals, valors i participació de l’afiliació a CCOO de Catalunya (conclusions)

Descarregar

Estudis | Núm. 22

7 d'abril de 2009

Situació i estadístiques de l’economia catalana. Pressupostos Generalitat de Catalunya 2009

Descarregar

Estudis | Núm. 21

15 de desembre de 2008

Inserción laboral de la población inmigrada en Catalunya – Informe 2008

Descarregar

Estudis | Núm. 20

8 d'abril de 2008

– Situació i estadístiques de l’economia catalana. Pressupostos Generalitat de Catalunya 2008

Descarregar

Estudis | Núm. 19

7 de desembre de 2007

Inserción laboral de la población inmigrada en Catalunya – Informe 2007

Descarregar

Estudis | Núm. 18

7 de maig de 2007

Llei orgànica per a la igualtat efectiva entre homes i dones

Descarregar

Estudis | Núm. 17

5 de maig de 2007

– Situació i estadístiques de l’economia catalana – 2006

Descarregar

Estudis | Núm. 16

7 de desembre de 2006

Afiliació i desafiliació sindicals

Descarregar

Estudis | Núm. 15

2 de juliol de 2006

Inserción laboral de la población inmigrada en Catalunya – Informe 2006

Descarregar

Estudis | Núm. 14

7 d'abril de 2006

Situació i estadístiques de l’economia catalana – 2005

Descarregar
Estudis 13

Estudis | Núm. 13

14 de març de 2006

Inserción laboral de la población inmigrada en Catalunya – Informe 2005

Descarregar

Estudis | Núm. 12

14 de maig de 2005

Subcontractació i precarietat

Descarregar
Estudis 11

Estudis | Núm. 11

10 de març de 2005

Relacions laborals i condicions d’ocupació en els centres de treball

Descarregar