Papers sindicals

CCOO de Catalunya, des dels seus inicis, ha tingut la decisió i el compromís de promoure la llengua catalana dins de l’organització, i l’eina principal que ha tingut per fer-ho possible ha estat el Servei Lingüístic, creat l’any 1988.

Aquest recull de Papers sindicals que teniu a continuació és una de les eines més afavoridores per a l’ús de la llengua catalana en el dia a dia del sindicat. Hi ha diverses persones que hi recorren periòdicament (delegats i delegades sindicals, quadres sindicals, personal administratiu, etc.) per assegurar que la documentació sindical amb la qual treballen té una bona qualitat lingüística.

Índex de continguts

Assemblea

Contractes

Convenis

Eleccions sindicals: el procés electoral

Promoció i preavís

Reclamacions a la mesa

Sol·licituds i comunicacions a la mesa

Calendari

Eleccions sindicals: el mandat dels representants

Igualtat

Manifestació

Reunions

Salut laboral

Seccions sindicals

Vaga

Altres documents diversos