Prevenció de riscos en el teletreball

L’experiència que hem tingut a les empreses des de l’inici de la pandèmia en relació amb el teletreball ens ha permès veure els problemes que les persones treballadores han tingut en la pràctica d’aquesta modalitat d’organització del treball i, per tant, ens ha possibilitat assessorar en aquesta matèria convenientment. Així mateix, ens ha aportat llum sobre alguns criteris per a una negociació col·lectiva que permeti una regulació adequada.