Full informatiu sobre el “Tribunal Laboral de Catalunya (TLC): la mediació i la conciliació com a eina de resolució de conflictes en salut laboral”

El TLC és un organisme extrajudicial de solució de conflictes laborals.

El Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) és un organisme autònom i extrajudicial per a la solució dels conflictes laborals, constituït en virtut dels acords interprofessionals de Catalunya subscrits per les patronals Foment del Treball Nacional (FTN) i Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC), i per les organitzacions sindicals Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT) i Comissions Obreres de Catalunya (CCOO).

El TLC, per tant, intervé en la resolució de conflictes i també com a òrgan de conciliació i mediació a l’efecte de cobrir el requisit de la conciliació prèvia de cara a la posterior tramitació de processos davant de la jurisdicció social.

En aquest sentit, la seva tasca essencial és promoure, facilitar i proporcionar els sistemes, els mecanismes i les pràctiques de solució voluntària dels conflictes laborals, siguin col·lectius o individuals, d’aplicació i interpretació de les normes o de conflicte d’interessos.

Donats els canvis introduïts en el funcionament i estructura del TLC i amb la finalitat de dotar d’eines i instruments als nostres delegats i delegades de prevenció, des de CCOO de Catalunya hem actualitzat aquest full informatiu, amb l’objectiu de donar a conèixer el funcionament actual d’aquest òrgan i concretament de la seva Comissió Tècnica de Seguretat i Salut Laboral. Alhora volem estendre al conjunt de la població treballadora, i, especialment, els delegats i delegades de prevenció, aquesta eina com a una alternativa per la solució i negociació davant dels conflictes, augmentant la seva intervenció en la millora de les condicions de treball de les seves empreses.

Aquest full informatiu s’emmarca dins de les accions realitzades per CCOO de Catalunya per al desenvolupament dels objectius acordats en l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2021-2026, i en concret permetrà impulsar els objectius operatius 5.1 (millorar la formació en matèria de prevenció de les persones treballadores) i el 9.4 (enfortir el paper dels interlocutors socials en àmbits institucionals i d’empresa).

Full informatiu sobre el “Tribunal Laboral de Catalunya (TLC): la mediació i la conciliació com a eina de resolució de conflictes en salut laboral”

Amb el suport de:

Logotip del Departament d'Empresa i Treball. A la feina cap risc